O společnosti


Naše společnost navazuje na kořeny svých začátků z devadesátých let a nyní zejména na zkušenosti projektantů, inženýrů a techniků, kteří v roce 2007 rozšířili náš tým, který i nadále stále roste a zůstává otevřen zájemcům o zajímavou a pestrou práci ve vodohospodářském oboru.

Základem náplně naší činnosti je projekce, inženýrská činnost, dodávka technologií vodohospodářských staveb a bezvýkopové technologie.

Máme zkušenosti z přípravy i realizace projektů financovaných z prostředků národních i evropských dotačních titulů, z prostředků soukromých investorů i obecních rozpočtů.

Jsme schopni Váš projekt připravit projekčně, navrhnout a zpracovat koncepci optimálního technického řešení, konzultovat či zajistit investorsko - inženýrskou činnost, zajistit technickou a organizační podporu Vaší žádosti o dotace, zabezpečit kolaudaci akce, její závěrečné vyhodnocení a ukončení z pohledu stavebního a vodoprávního i z pohledu dotačního zdroje.

 


Společnost AQUECON a.s. zavedla ve své činnosti systémy intergrovaného řízení jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.