Politika společnosti pro integrovaný systém řízení


Fotek v galerii: 3
Zobrazit galerii »

 
 
 Certifikát_QMS.jpg Certifikát_EMS.jpgCertifikát_BOZP.jpg
 
 
  • Jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2009
  • Ochrany životního prostředí podle ČSN EN ISO 14001:2005
  • Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN OHSAS 18001:2008
 

 
Úspěšnost a další rozvoj společnosti jsou podmíněny výsledky, kterých společnost dosahuje na trhu realizací svých podnikatelských činností.
 
Jakost zpracování návrhu zahrnuje především jakost provedení všech částí projektové dokumentace a zohlednění požadavků na vyloučení nebo minimalizaci dopadů činností na kvalitu životního prostředí, na bezpečnost a zdraví lidí a bezpečnost okolí a to jak při realizaci návrhu, tak při provozu realizovaného díla Toto je ovlivňováno jednáním a rozhodováním a prací všech zaměstnanců společnosti a jejích proaktivními přístupy.
 
  • Způsoby a praktiky řízení činností a procesů i veškerých pracovních postupů a jejich praktická realizace jsou založeny na jejich dokumentaci, na odborné vyspělosti a způsobilosti zaměstnanců, a na správnosti a přesnosti při realizaci těchto praktik.
  • Plánovitost užívaných pracovních, řídicích a kontrolních postupů zabezpečujeme preventivně stálou péči o zpracování projektové a poradenské dokumentace v nejvyšší kvalitě při naplnění všech požadavků na ně, o plnění zákonných a jiných požadavků na ochranu životního prostředí, plnění zákonných a jiných požadavků na ochranu bezpečnosti a zdraví lidí. Zabezpečujeme péči o předcházení vzniku mimořádných událostí a péči o přípravu na zvládání negativních dopadů mimořádných událostí.
  • Základním článkem integrovaného systému řízení je plánování cílů ke zlepšování a to na základě aktuálních poznatků o efektivnosti a účinnosti procesů a úspěšnosti prováděných návrhů. K naplnění cílů specifikujeme programy se zajištěnými zdroji na jejich realizaci.
  • Vedení společnosti se zavazuje k neustálému zlepšování řízení a prosperity společnosti a k průběžnému naplňování všech závazků uvedených v této integrované politice. Proto politiku IMS projednává se zaměstnanci společnosti a s úzce kooperujícími organizacemi a sděluje ji i veřejností.
  • Úroveň naplňování závazků politiky IMS je předmětem průběžného zájmu vedení společnosti a politika je pravidelně přezkoumávána a aktualizována z hledisek její vhodnosti a kontinuity a záruk pro trvalé zlepšování prosperity.
 
V Teplicích dne 29. července 2009

www.iso.cz