Produkty a služby

Zpracování generelů

Naše společnost řeší generely odvodnění pomocí metodiky simulačního modelování a užitím monitoringu stokové sítě v podobě měření průtoků, srážek a kvality vody tak, aby po kalibraci a verifikaci se hydraulické chování simulačního modelu v co nejvyšší míře blížilo realitě.
> zobrazit článek

3D vizualizace

3D vizualizace V oblasti 3D vizualizace zajišťujeme modelování vodohospodářských a stavebních objektů, technologických celků i terénu.
> zobrazit článek

Projekce

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti projektování a souvisejících služeb vč. investorsko-inženýrské činnosti v průběhu stavby, provádění autorského dozoru či posuzování a návrhů použití vodárenských materiálů.
> zobrazit článek

Investorská činnost

Naše společnost vám nabízí ucelenou pomoc pro vaše projekty od zajištění studií, kompletní projektové dokumentace a zpracování žádosti o podporu z fondů EU, národních a krajských dotačních titulů, posouzeni vlivu na životní prostředí až po provedení výběrového řízení, realizaci projektu, jeho technický dozor (i dle pravidel FIDIC) a závěrečné vyhodnocení.
> zobrazit článek